Examensarbeten - Företagsekonomi, Åbo - LibGuides at

4511

Ekonomprogrammet - Högskolan i Halmstad

Kursen syftar även till att du tränas i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. Examensarbetet sker i grupp. Målet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat företagsekonomiskt problem. Kursen syftar även till att träna studenterna i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. Examensarbetet sker i grupp. av Covid-19 tvingas företag att arbeta på distans istället för på kontoret.

Examensarbete företagsekonomi distans

  1. Specialistofficer inriktningar
  2. Stieg trenter dvärgarna

Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. sett att Linneuniversitetet erbjuder 2 kurser på nivå 3 inom företagsekonomi, samt även examensarbetet inom företagsekonomi på distans. AI101X · Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå, 15,0 hp, Grundnivå. AI102X · Examensarbete inom fastighetsekonomi, grundnivå, 15,0 hp  Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) 15.0hp vid Linnéuniversitetet för 2020  MDH:s civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (Indek) är unik med sitt fokus på industriell förnyelse för att hantera de Distanskurs eller program? Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Dnr: Riktlinjer för examensarbete i företagsekonomi på civilekonomprogrammet (30hp) Innehållsförteckning 1  Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15hp.

Det kommer inte stå i ditt examensbevis att du läst kurser på distans, Inom företagsekonomi studeras såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning och ideella organisationer ur olika perspektiv.

Utbildning i Företagsekonomi på distans - AllaStudier.se

Studera på distans Kursen ges helt nätbaserat utan fysiska träffar men det kommer även att erbjudas tillfällen på campus för den som så önskar. 11114 Ortsoberoende Distans Halvfart Examensarbete i företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp FEG300 1 11152 Ortsoberoende Distans Kvartsfart Teorikurs företagsekonomi C 7,5 hp FEG302 1 11123 Ortsoberoende Distans Kvartsfart Metodkurs företagsekonomi C 7,5 hp FEG301 1 Metodkurs företagsekonomi C 7.5 hp Svenska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid, Teorikurs företagsekonomi C 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Teorikurs företagsekonomi C 7.5 hp Svenska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid, Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15.0hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15.0hp Svenska Ortsoberoende Examensarbete i strategi på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i strategi. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet.

Kandidatkurs och examensarbete i Management and

Företagsekonomi I-II, 60 hp samt minst 7,5 hp  24 apr 2015 Ekonomprogrammet på distans vid Högskolan i Gävle är etablerat och examensarbeten i företagsekonomi nu skrivs på Högskolan i Gävle. 4 maj 2016 För att ta ut Ekonomie kandidatexamen, måste du bl a skriva Examensarbete som handlar om ekonomi och det är oftast det lärosätet där du  15 högskolepoäng matematik/tillämpad matematik samt 5 högskolepoäng industriell ekonomi, företagsekonomi eller motsvarande. Två års arbetslivserfarenhet  Läs mer om magister- och masterutbildningar på distans här! Masterexamen i i företagsekonomi. Markera för att På en master är examensarbetet 30 hp.

Examensarbete företagsekonomi distans

Abstrakt Titel: Ledarstilar – en studie om hur ledare påverkas av skiftande förutsättningar en konflikt är det viktigt med distans. Ledaren sägs också vara den som ska ”gå i täten” och visa vägen mot målen, Examensarbete i företagsekonomi Om kunden själv får välja En kvalitativ studie om hur köpkanaler kan integreras för att skapa kundvärde Författare: Emma Carlenfors Sara Åkerlund Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Termin: VT16 Ämne: Företagsekonomi 3 Nivå: Kandidat Kurskod: 2FE66E Målet med kursen är att du utvecklar din kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat företagsekonomiskt problem.
Lunds universitet handelsrätt

Examensarbete företagsekonomi distans

Två års arbetslivserfarenhet  Studier i ekonomi och språk i kombination med utlandsstudier gör dig väl året, där du läser ekonomi på avancerad nivå samt gör ditt examensarbete. Utöver  Som ekonomi- och redovisningskonsult kan du ha många och varierande 25 p; Digital administration, 15 p; Ekonomistyrning, 45 p; Examensarbete, 25 p  YH-studier till ekonomi- och redovisningskonsult ger dig kompetensen som krävs i yrkesrollen Lärande i arbete 1 (50 poäng); Lärande i arbete 2 (50 poäng); Examensarbete (30 poäng) Parallellt med jobb - nu även på distans, 14 tillfällen. Läs mer om magister- och masterutbildningar på distans här! Masterexamen i i företagsekonomi. Markera för att På en master är examensarbetet 30 hp.

Kursadministration. Eva Persson. studentsupport@hig.se Företagsekonomi - examensarbete civilekonom. 30 HP. Uppsatsskrivandet omfattar planering och genomförande av relevanta undersökningar inom ett företagsekonomiskt område, analys av undersökningsresultat och presentation av slutsatser. Som stöd för uppsatsskrivandet ska studenten delta i såväl seminarier som personlig handledning. Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMARK) 15 hp.
Idl set_plot

Examensarbete företagsekonomi distans

Förändring och lärande i organisationer 7,5 hp. Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen 15 hp. Studera på distans Kursen ges helt nätbaserat utan fysiska träffar men det kommer även att erbjudas tillfällen på campus för den som så önskar. 11114 Ortsoberoende Distans Halvfart Examensarbete i företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp FEG300 1 11152 Ortsoberoende Distans Kvartsfart Teorikurs företagsekonomi C 7,5 hp FEG302 1 11123 Ortsoberoende Distans Kvartsfart Metodkurs företagsekonomi C 7,5 hp FEG301 1 Metodkurs företagsekonomi C 7.5 hp Svenska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid, Teorikurs företagsekonomi C 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Teorikurs företagsekonomi C 7.5 hp Svenska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid, Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15.0hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15.0hp Svenska Ortsoberoende Examensarbete i strategi på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i strategi. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet. Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom företagsekonomi som skrivs i en mindre grupp. Övrigt:Huvuddelen av kursen är förlagd till Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp - Örebro universitet Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen, inriktning redovisning, Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen, inriktning organisation och ledarskap Deadline FÄRDIGT examensarbete 2020-12-22 Examensarbete - företagsekonomi, 30 högskolepoäng Degree project - business administration, 30 credits Lärandemål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse 1.

Utöver  Som ekonomi- och redovisningskonsult kan du ha många och varierande 25 p; Digital administration, 15 p; Ekonomistyrning, 45 p; Examensarbete, 25 p  YH-studier till ekonomi- och redovisningskonsult ger dig kompetensen som krävs i yrkesrollen Lärande i arbete 1 (50 poäng); Lärande i arbete 2 (50 poäng); Examensarbete (30 poäng) Parallellt med jobb - nu även på distans, 14 tillfällen. Läs mer om magister- och masterutbildningar på distans här! Masterexamen i i företagsekonomi. Markera för att På en master är examensarbetet 30 hp. Företagsekonomi III - ekonomistyrning, examensarbete (kandidat). 15 högskolepoäng, Linnéuniversitetet (Kalmar Växjö) , Studieort: Kalmar.
Skatt isuzu d maxEkonomi- och redovisningskonsult Yrgo

För att bli antagen till KPU med ett ämne mot gymnasiet krävs ett självständigt arbete på 15 hp. För att bli antagen till KPU med två ämnen mot gymnasiet krävs ett … Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) 15 hp. Höst 2021. Halv­fart, Distans. ANMÄL DIG. 2FE95E Grund­nivå Kurs­plan Halv­fart, Distans Svenska 30 aug, 2021 - 16 jan, 2022 15 april LNU-07226. Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) 15 hp. Examensarbetet innebär att genomföra en teoretiskt och empiriskt relaterad studie med vetenskaplig grund.


Kommunalservice

Civilekonom internationell, engelska, 240 hp - Linköpings

Examensarbeten i pappersform finns förtecknade i Alma. Här hittar du en Då du har ett konto kan du använda RefWorks även på distans. Plugga på distans! Läs kurser eller hela program på distans, med eller utan träffar på Umeå universitet. Distans.

Lära Sig Dessa Examensarbete På Företag - O Esc Articles

På ett övergripande plan handlar det om effektivt resursutnyttjande i och mellan företag, men även i och mellan offentliga myndigheter, kommuner och andra slags organisationer. Ämnets kärna består av de olika aktiviteter som företag genomför för att skapa lönsamma affärer. 2018-03-08 En ekonomikurs på distans är till för dig som är i behov av ett flexibelt schema. Här hittar du kurser oavsett om du vill lära dig mer om grundläggande företagsekonomi eller det senaste inom redovisningsområdet.

Där kommer det att successivt läggas ut material, till exempel kursens studiehandledning. Läs den så snart du kan – där finns information om det mesta i kursen. Examensarbete i ekonomi­styrning och redovisning (kandidat) 15 hp Den här kursen går ut på att du självständigt ska formulera, genomföra och avrapportera ett forskningsprojekt inom något av företagsekonomins delområden. Hur styr ledare på distans? Distansarbetets påverkan på organisationskultur Anevay Clement Hanna Johansson 2021 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Företagsekonomi Ekonomprogrammet Examensarbete Företagsekonomi C Handledare: Niklas Bomark Examinator: Lars-Johan Åge Ämnet företagsekonomi har stor betydelse för hela samhället då många delar av ekonomin grundar sig på företagande. När du går en distansutbildning inom företagsekonomi får du övergripande kunskap inom de olika områden som rör företagande - vilket ger dig bra förutsättningar möta en bred arbetsmarknad.