Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap - ppt ladda ner

975

Utbildningar inom folkhälsa, idrott och hälsa - SRAT

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se Arbetsuppgifter: Kursledarskap, ett hälsofrämjande och miljömedvetet perspektiv med barnens lärande i fokus. Motivation suger - Självledarskap duger: Så skapar du hälsofrämjande rutiner Han är utbildad i kemi och biologi vid Uppsala Universitet och har ett livslångt  Här hittar du utbildningar inom "Ledarskap / Organisation, kandidatexamen, Eftergymnasialt, Distans". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just  Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle. Uppsala universitet. Uppsala universitet. •.

Hälsofrämjande ledarskap uu

  1. Hus till salu mellerud
  2. Utryckningar helsingborg

Hälsofrämjande ledarskap vid Mälardalens högskola; Handledning i Uppsala universitet; Praktisk teknik för lärare I vid Örebro universitet  Engagerat, styrkebaserat och värderingsbaserat ledarskap och ledning – Värderingsbaserad organisationskultur – Hälsofrämjande verksamhetsutveckling Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap behandlas. Förutom https://selma.its.uu.se/selma2-umu/selma2/AF0100/skrivut?sprak=sve. Lisa Ekselius, professor i psykiatri Uppsala Universitet. Bengt Järvholm, professor i bland arbetstagarna är ett gott ledarskap (rättvist, stödjande, inkluderande)  Hur säkerställer du en inkluderande, hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö med breddad rekrytering D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Patrik Andersson, VD och ledarskapskonsult, styrelseledarmot Social  för att bygga upp forskning inom hälsofrämjande ledarskap. Samarbete sker framförallt med Uppsala universitet, Örebro universitet samt  att förebygga genom att leva lite sundare, det bästa är förstås om ni kan hålla er friska.

Lund: Studentlitteratur, 2004. Se bibliotekets söktjänst.

Nationell ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorg

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. Obligatorisk. Tillkommer en del artiklar som lämnas ut under kursen.

Motivation suger - Självledarskap duger: Så skapar du

kring det hälsofrämjande ledarskapet samt presentera handlingsförslag. Teoretisk referensram: Referensramen innefattar grundad teori och tidigare forskning inom det hälsofrämjande ledarskapet. Olika faktorer som har inverkan på ledarskapets utformning och på arbetsmiljön lyfts. Metod: Kvalitativt utförd studie med sex respondenter. påverkade det hälsofrämjande ledarskapet visade sig vara kunskap, chefernas personlighet, krav, samverkan och stöd. Hinder i det hälsofrämjande ledarskapet ansågs vara för lite tid, okunskap och för många medarbetare att ansvara för. Det fanns behov av mer kunskap och stöd i det hälsofrämjande ledarskapet.

Hälsofrämjande ledarskap uu

Tillkommer en del artiklar som lämnas ut under kursen. - Utvärdera hälsofrämjande åtgärder både ur ett process- och effektperspek. Innehåll.
Elektrikergymnasiet midsommarkransen

Hälsofrämjande ledarskap uu

Då kan du som chef stimulera både trivsel och prestation och på så sätt skapa en arbetsplats där människor vill arbeta. Webbverktyget Hälsofrämjande ledarskap är kostnadsfritt och innehåller konkreta tips och metoder. Det hälsofrämjande ledarskapet som utövas uppges dock ha effekt på medarbetarnas hälsa, även om det är svårt att implementera denna typ av ledarskap fullt … Hållbart ledarskap i vardag och förändring, rapport 2016. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, Lotta Dellve på nätverksträff den 6 oktober 2016 . Utveckling av arbetsmaterialet. Arbetsmaterialet är en uppdaterad version av ett material som i ett tidigare FoU-program bl.a. genomfördes i Göteborg stad.

Kursen är uppdelad i fyra tematiska block: Hälsosam organisation (hälsofrämjande åtgärder, hälsa, livsstil, stress och rehabilitering) Systematiskt arbetsmiljöarbete, (lagstiftning, riskanalys, strategier för implementering och utvärdering av hälsofrämjande åtgärder) Beteendeanalys, ledarskap och organisation. Hälsoarbete i organisationer, såsom hälsofrämjande åtgärder, hälsa, livsstil och stress. Systematiskt arbetsmiljöarbete där vi tar upp relevant lagstiftning, riskanalys, strategier för implementering och utvärdering av hälsofrämjande åtgärder. Beteendeanalys, ledarskap och organisationsutveckling med fokus på personalhälsa. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, 2016 ETT ARBETSMATERIAL FÖR ATT STÖDJA.
Bokföring enskild firma gratis

Hälsofrämjande ledarskap uu

Hälsofrämjande ledarskap fokuserar på teorier och modeller om organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser och hur man kan tillämpa dessa kunskaper i praktiken. Kursen Samhällsinterventioner fokuserar på teoretiska beteende- och socialvetenskapliga modeller för påverkan av livsstil och hälsa i Hälsofrämjande ledarskap 15 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. 2020 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Utifrån ett arbetslivspedagogisk perspektiv, är syftet med den här studien att bidra med kunskap om hälsofrämjande ledarskap i arbetslivet. hälsofrämjande synsä och aktiviteter i vid mening. Målet bör således inte endast vara a uppnå hälsofrämjande arbetsplatser utan även a uppnå e hälsofrämjande arbetsliv.

Tidigare forskning betonar att ett hälsofrämjande ledarskap där chefen bland annat är engagerad i de anställdas arbete och tillåter inflytande i beslutstagande ökar Ett hälsofrämjande ledarskap kan definieras som ett ledarskap som arbetar för att skapa en hälsofrämjande arbetsplatskultur, menar hon. – Och det är viktigt att de anställda blir delaktiga i att utveckla arbetsplatsen i en sådan hälsofrämjande riktning, säger hon. Welcome to IFV. We are a total of about 400 individuals working at the department. We have an extensive research conducted by our 11 research groups in the disciplines of public health and caring sciences. Att arbeta hälsofrämjande är ett mer offensivt arbetssätt. Medan förebyggande arbete fokuserar på att avvärja och skydda, fokuserar främjande arbete på att möjliggöra. Att se hälsofrämjande ledarskap som en del i sin affärsstrategi för att skapa ett framgångsrikt företag, innebär offensivt arbete med att främja och förstärka sådant som fungerar väl i en organisation.
Porslinsfabriken hisingen


Kursplan för Hälsofrämjande ledarskap - Uppsala universitet

Bo Angelöw. 09.40-10.10 Fikapaus Uppsala Universitet, kjell.lindstom@noden.se. Johnny Hellgren; Docent  7 dec 2016 Etiska aspekter i hälsofrämjande på arbetsplatsen .. 11 hälsofrämjande ledarskap, det krävs även expertis inom området, var företagshälsovården Uppsala Universitet.


Utstationeringslagen arbetsmiljöverket

En kunskapsöversikt – Psykisk ohälsa, arbetsliv och - Forte

Praktisk teknik för  Den är skapad och utvecklad av Lena Gennerud, utbildad på masternivå i hälsofrämjande ledarskap vid Uppsala Universitet, samt upplevelsebaserat lärande  Hälsofrämjande ledarskapforskning - Vi består av landets bästa forskare inom hälsofrämjande ledarskap, mental träning, stress och beteendemedicin. författare som doktorerat i stresshantering och hälso-promotion vid Uppsala universitet.

Utveckling av hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Inom alla arbeten ställs krav som emellanåt medför stress och påfrestningar. Man har funnit att människor som upplever en känsla av sammanhang är mycket bättre rustade för att hantera sådana situationer, och det går att identifiera tre faktorer som avgörande för känslan av Hälsofrämjande ledarskapet är ett svårdefinierat begrepp som förenklat kan beskrivas som att vara mån om sina medarbetare samtidigt som det handlar om att må bra i sig själv, i sin ledarroll, vilket i sin tur är en förutsättning till att medarbetarnas Hälsofrämjande ledarskap vinner i längden det skriver Johan Larsson som forskar och utbildar inom ledarskap, organisation och verksamhetsstyrning Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016 I flera av mina studier har jag intresserat mig för vad som gemensamt för ledarskapet inom framgångsrika organisationer. Background: First Line Managers are expected to create a health promoting work environment. Research has shown that the prerequisites for accomplishing a health promoting leadership are not always Ett hälsofrämjande ledarskap innebär att du som chef behöver jobba med de förutsättningar du har, individ-uella och organisatoriska. Det betyder också att du, tillsammans med arbetsgruppen, bör arbeta med tydliga mål som följs upp, rimliga krav, regelbunden återkoppling och med att stärka det som fungerar bra.

Förutom litteratur, föreläsningar och seminarier ingår också ett praktiskt projektarbete. Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg Health promoting leadership and employeeship within care 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: B2VL01 Version: 5.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2016-06-15 Gäller från: HT 2016 2019-08-08 Kursen Hälsofrämjande ledarskap bygger på teorier och modeller för organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser. Kursen tar även upp hur man kan tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap i praktiken genom kartläggning, analyser, åtgärder och främjande av hälsa i organisationer. Kursen hälsofrämjande ledarskap bygger på teorier och modeller för organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatsen. Kursen har även praktiska inslag om hur man tillämpar olika teorier i praktiken genom kartläggning, analyser, åtgärder och främjande av hälsa i organisationer.